En sömnlös natt försämrar kvinnors arbetsminne

Hälften av deltagarna var kvinnor, och hälften män

Flera studier har visat att brist på sömn påverkar oss fysiskt och mentalt. Arbetsminnet är viktigt för att hålla saker i huvudet under kortare tidsperioder, vilket i sin tur möjliggör abstrakt tänkande och planering. En grupp forskare från Uppsala universitet visar nu i en studie publicerad i Journal of Sleep Research att akut sömnbrist påverkar arbetsminnet på olika sätt hos kvinnor och män.

Tjugofyra unga vuxna personer deltog i studien där de fick göra ett arbetsminnestest på morgonen efter antingen en natt med sömn, eller en hel natt med sömnbrist. Hälften av deltagarna var kvinnor, och hälften män. Arbetsminnestestet gick ut på att lära sig att minnas sekvenser som var åtta siffror långa.

Tvärt emot vad som forskarna förväntat sig påverkades inte männens arbetsminne av en natt med sömnbrist. Däremot kom kvinnorna ihåg färre siffror efter en natt med sömnbrist jämfört med en natt med sömn. Forskarna noterade också att kvinnorna inte var medvetna om sin försämring i arbetsminnesprestation efter sömnbristen. Att inte vara medveten om att man har en tillfälligt färsämrad mental förmåga kan öka riskerna för olyckor och misstag, vilket kan vara farligt i flera personliga och arbetsrelaterade situationer, både för den som som inte sovit och för andra runt omkring.

– Vår studie tyder på att extra uppmärksamhet borde ges till unga kvinnor som ofta möter utmaningar där de både måste hantera en hög arbetsminnesbelastning i kombination med sömnbrist. Men det är viktigt att komma ihåg att vi inte har studerat om skillnaden mellan kvinnor och män, som vi såg på morgonen i vår studie, även kvarstår vid andra tider på dygnet. Dessutom går det inte att generalisera de könsskilnader som vi såg i denna studie till andra mentala eller fysiska effekter av sömnbrist, säger Frida Rångtell, doktorand vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet och förstaförfattare till studien.

Publikation: Frida H. Rångtell, Swathy Karamchedu, Peter Andersson, Lisanne Liethof, Marcela Olaya Búcaro, Lauri Lampola, Helgi B. Schiöth, Jonathan Cedernaes, Christian Benedict (2018) A single night of sleep loss impairs objective but not subjective working memory performance in a sex-dependent manner, Journal of Sleep Research. In press. DOI: 10.1111/jsr.12651 Open access

Dela gärna!
  •  
  •  
  •