Fler söker stöd för spelproblem och fler kan få hjälp

"Det finns en oro i samhället för hur reklam påverkar personer med spelproblem"

Tjugo procent fler personer med spelproblem sökte hjälp under 2018 jämfört med året innan. Det är lika många anhöriga som personer som själva har spelproblem bland de som ringer till Stödlinjen. Totalt hade Stödlinjen 3828 kontakter, på telefon, chatt och mejl under 2018. I slutet av rådgivningssamtalet är det många som efterfråga hänvisning till behandlingsinsatser eller stödgrupper.

Stödlinjens rådgivare möter personer som är i svåra situationer på grund av sitt spelande och anhöriga i kris. Det är med glädje vi ser att det, sedan lagändringen, finns hjälp att få i nästan alla kommuner, säger Nitya Jayaram-Lindström chef för Centrum för psykiatriforskning där Stödlinjen ingår.

En kartläggning av behandlingsutbud i Sveriges 290 kommuner visar att 98 procent erbjuder idag någon form av hjälp och stöd till personer med spelproblem. Det är en ökning med 32 procent från föregående år. Lagstiftningen som infördes den 1 januari 2018 syftade till att öka tillgången till hjälpinsatser för personer med spelproblem samt deras anhöriga, genom förändringar i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Stödlinjens kartläggning pekar på att lagen har haft effekt. Enbart fem kommuner saknar idag insatser för personer med spelproblem, jämfört med 27 procent året innan.

Spelspecifik behandling erbjuds i 71 % av kommunerna, en rejäl ökning från 17 procent året innan. Hos 27 procent av kommunerna får personer med spelproblem delta i allmänna stödinsatser för personer med missbruksproblem. De personer med spelproblem som kontaktat Stödlinjen under 2018 är liksom tidigare år övervägande män, medan andelen kvinnor är större bland anhöriga.

-Spelproblem är ett omdiskuterat ämne, inte minst reagerar många på mängden reklam från spelbolag. Det finns en oro i samhället för hur reklam påverkar personer med spelproblem. Idag har flera tidningar skrivit att Stödlinjen kräver varningstext på spelsajter, det stämmer inte. Uttalandet var en inlaga från en enskild forskare. Det är inte stödlinjens uppgift att föreslå ändringar i lagen, säger Nitya Jayaram-Lindström

Stödlinjen ger kostnadsfri hjälp till personer med spelproblem och anhöriga. Stödlinjens årsrapport för 2018 innehåller detaljerad statistik om verksamheten.  

Dela gärna!
  • 22
  •  
  •