I höst kan sjuksköterskor specialisera sig inom neurosjukvård i Göteborg

"I utbildningen läggs stort fokus på patienten, och på det tvärprofessionella förhållningssätt som krävs för att teamarbetet runt patienten ska fungera"

Göteborgs universitet blir nu först i landet med att erbjuda en specialistutbildning för sjuksköterskor som vill ta sig an en kvalificerad roll inom neurosjukvården. Utbildningen, som startar till hösten, ger en fördjupad kompetens i vård av sjukdomar och skador i hjärna och nervsystem.

Den nya inriktningen för specialistsjuksköterskeprogrammet inrättas som ett svar på behov från sjukvården, och ges i samarbete mellan institutionen för vårdvetenskap och hälsa, och institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Anneli Ozanne, som ansvarar för specialistsjuksköteprogrammets inriktning mot neurosjukvård, menar att detta är en specialistinriktning för sjuksköterskor som efterfrågats i hela landet:

– Personer som drabbats av neurologisk sjukdom eller skada har många gånger stora omvårdnadsbehov som också kräver avancerad vård och medicinska behandlingar. Det finns behov i vården av att öka kompetensen hos sjuksköterskor för att de ska kunna möta patienternas vårdbehov, säger hon.

Sjukdomar i hjärna och nervsystem

Neurosjukvård innefattar vård, diagnostisering och rehabilitering av patienter med sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg, nerver och muskler. Patienterna kan exempelvis ha drabbats av stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, hjärntumörer, missbildningar i hjärnan eller av ryggmärgs- och skallskador efter trauman. Neurosjukvården har alltså en stor spännvidd, från neurologi och neurokirurgi, till stroke och rehabilitering.

– Vi möter alla slags patienter, från dem som har lindriga symtom, till patienter som blir akut och ibland mycket svårt sjuka. Förhoppningsvis kan vi genom behandling, rehabilitering och god omvårdnad hjälpa dem att komma tillbaka till ett liv med så få komplikationer som möjligt, säger Anneli Ozanne, som själv är översjuksköterska med snart tjugo års erfarenhet av arbete med personer som drabbats av neurologisk sjukdom.

Arbetet som sjuksköterska inom neurosjukvården innebär naturligtvis även utmaningar:
– Ofta arbetar vi med personer som drabbats av en allvarlig neurologisk sjukdom eller skada. Det berör väldigt mycket och kan ibland kännas betungande. Då är vikten av ett gott kollegialt stöd väldigt betydelsefull vilket jag verkligen tycker att jag får i mitt arbete.

I alla led av vårdkedjan

I utbildningen läggs stort fokus på patienten, och på det tvärprofessionella förhållningssätt som krävs för att teamarbetet runt patienten ska fungera. Omvårdnadskompetens specialiserad inom neurosjukvård behövs i hela vårdkedjan, från akut högteknologisk vård till rehabilitering eller palliativ vård.

– Som specialistsjuksköterska inom neurosjukvård finns väldigt många möjligheter. Man kan arbeta inom slutenvård, öppenvård eller dagvård inom neurologi, neurokirurgi, stroke, rehabilitering eller medicin, men man kan också exempelvis arbeta inom kommun eller primärvård, säger Anneli Ozanne.

Dela gärna!
  • 21
  •  
  •