Infektionskliniken på Östra sjukhuset fyller 50 år

"Alla var glada och såg fram emot att få arbeta och vårda patienter på Sveriges modernaste infektionsklinik"

Foto: Arkivbild VGR

Från vanliga barnsjukdomar, genom HIV-epidemin till utbredningen av multiresistenta bakterier. I ett halvt sekel har Infektionskliniken på Östra sjukuset tagit emot och vårdat patienter med olika infektionssjukdomar. När den öppnades 1970 var den Sveriges största och mest moderna infektionsklinik.

Vi förvaltar en fantastisk tradition. Man var väldigt framsynt när kliniken planerades och vi kan fortfarande vårda patienter med de mest allvarliga och smittsamma infektionssjukdomar på ett säkert och ändamålsenligt sätt i samma lokaler. Det blev extra påtagligt under till exempel Ebolautbrottet i Västafrika och i samband med mässlingsutbrottet i Göteborg härom året, säger Lars-Magnus Andersson är verksamhetschef och överläkare på Infektionskliniken idag.

Den 15 januari 1970 invigdes Infektionskliniken på Östra sjukhuset med 128 vårdplatser fördelade på sju avdelningar samt en öppenvårdsmottagning. Samtidigt skrevs den sista patienten ut från epidemisjukhuset som dessförinnan vårdat och isolerat patienter med den tidens vanliga infektionssjukdomar som smittkoppor, kolera, difteri, scharlakansfeber och polio.

På den nya kliniken fanns laboratorier för tropiksjukdomar och klinisk kemi samt EEG, röntgen och egen operationsavdelning. Bland den nya moderna utrustningen fanns bland annat en återupplivningsvagn, syretält och kylmadrasser för behandling av feber.

Vårdrummen var enkelt inredda men betydligt mer moderna och ändamålsenliga, med slussar till patientrummen och ingång utifrån och förbättrad ventilation. En ny och efterlängtad karantänavdelning gjorde att mycket smittsamma patienter kunde isoleras helt från övriga kliniken.

Gunilla Dahlberg, undersköterska, började som sjukhusvårdsbiträde på infektionskliniken 1970 och minns flytten.

– Jag minns att det var lite ”nybyggaranda” bland personalen. Alla var glada och såg fram emot att få arbeta och vårda patienter på Sveriges modernaste infektionsklinik. Patienterna transporterades i ambulanser, bårbussar, vanliga bussar och taxibilar samtidigt som det krävdes särskild försiktighet och noggrannhet.

Gunilla Dahlberg arbetar fortfarande på sjukhuset och lyfter fram tekniken som den stora skillnaden mellan då och nu.

– Jag har sett respiratorer som varit enkel mekanik med en kolv och en bälg, ”järnlungorna” och de tidiga Engström-respiratorerna och följt utvecklingen till dagens högteknologiska apparater. Det är fascinerade.

I takt med att gamla smittämnen försvinner tack vare vaccinationer och behandling upptäcks ständigt nya. Scharlakansfeber, polio och smittkoppor har ersatts av nya och nygamla infektionssjukdomar som till exempel, campylobakter, borrelia, SARS, MERS, Ebola, Zikavirus och multiresistenta bakterier.

Verksamhetschefen Lars-Magnus Andersson hoppas att Göteborg även i framtiden kommer vara ledande inom infektionssjukvård.

– Det ökande antalet svårbehandlade allvarliga bakteriella infektioner gör behovet av en välfungerande Infektionsklinik i Göteborg tydligt, konstaterar han.

Infektionskliniken 50 år – viktiga milstolpar

När gamla smittämnen försvinner upptäcks ständigt nya. Sjukdomspanoramat med scharlakansfeber, polio och smittkoppor har ersatts av nya och nygamla infektionssjukdomar som till exempel, campylobakter, borrelia, hepatit A, B, C, E, HIV, SARS, MERS, ebola, herpes typ 8, zikavirus och multiresistenta bakterier.

Allmän vaccination av barn mot mässling och röda hund infördes i Sverige 1971–1974. I och med nya effektivare vacciner har många barnsjukdomar har i stort sett försvunnit. Dessförinnan var epidemier vanliga, med hög sjuklighet och dödlighet.

1982 diagnostiserade den första personen med HIV i Sverige. Det var början på HIV-epidemin. På 80- och början av 90-talet var det en hundraprocentig dödlig sjukdom som drabbade unga människor. Fantastiska medicinska framsteg och utveckling av kombinationer av antivirusläkemedel i mitten av 90-talet gjorde att sjuklighet och dödlighet minskade. Idag lever personer som är smittade med HIV lika länge som alla andra och en välfungerande behandling gör också att de inte heller är smittsamma.

Fakta: Det här är infektionssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Alla patienter med akuta allvarliga, komplicerade och ovanliga infektioner bör vårdas på Infektion om inte vården kräver vård på annan specialiserad enhet.

Öppenvårdsmottagningen har 15000 besök till läkare och sjuksköterskor varje år.

Här bedöms och behandlas patienter med HIV, Tuberkulos, Hepatit, MRB, Tropiksjukdomar, och andra allvarliga, komplicerade eller ovanliga infektionssjukdomar.

Slutenvården består av fyra vårdavdelningar med totalt 62 vårdplatser, varav 4 Infektions-IVA vårdplatser med cirka 2200 vårdtillfällen per år.

Här vårdas patienter med svår lunginflammation, mjukdelsinfektion, bakteriell meningit, encefalit, sepsis, tuberkulos, smittsamma sjukdomar och andra allvarliga, komplicerade eller ovanliga infektionssjukdomar.

Infektionskonsultverksamhet på hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus, ca 3200 formella bedömningar per år och dessutom ett mycket stort antal telefonkonsultationer (där ingår också primärvården i StorGöteborg).

Sedan 2018 sker även sprututbyte i en modulbyggnad på Östratomten. Första året hade man knappt 5000 besök men fullt utbyggt beräknas sprututbytet ha cirka 12000 besök per år.

Infektion är en universitetssjukhusenhet och bedriver utbildning för flera personalkategorier. Forskningsaktiviteten är hög med mellan 22 och 30 vetenskapliga publikationer per år.

Totalt arbetar ungefär 230 personer arbetar på Infektion.

Dela gärna!
  • 13
  •  
  •