Kalix närsjukvårdsområde får förbättringspriset 2018

"Det här priset är en bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt i verksamheten för att norrbottningarna i Kalix närsjukvårdsområde skall få ett modernt och fullgott akut omhändertagande"

Från vänster: Margareta Vikman, Ellinor Henriksson, Mikaela Sandlund, Kristina Nilsson och Moa Bjerner, verksamhetschef

Under regionfullmäktige i Region Norrbottens möte delades årets förbättringsstipendium ut. Stipendiet är på 100 000 kronor och gick i år till Kalix närsjukvårdsområde.

Till Kalix akutmottagning söker sig ca 11.800 patienter per år. Många patienter är i behov av akut diagnostik och en del av patienterna är i behov av inläggning till slutenvårdsplats. Akuta blodanalyser utgör ett viktigt verktyg för att kunna detektera bakomliggande akuta sjukdomar som orsak till patientens symtom och för att skapa möjlighet att sätta in rätt åtgärder i rätt tid, säger Moa Bjerner, verksamhetschef IVAK Kalix sjukhus.

Biomedicinska analytiker på laboratoriemedicin är en svårrekryterad yrkesgrupp. Den höga medelåldern hos de få individer som finns anställda har gjort att möjligheten att upprätthålla beredskapslinje för akuta blodprovsanalyser jourtid stadigt minskat under flera år.  Utan blodprovsanalyser jourtid går det inte att bedriva ett kvalificerat gott akut omhändertagande längre vid Kalix sjukhus, vilket vore förödande för patientsäkerheten.

Hur löser ni det?

-En planerad lösning är omedelbar kompetensväxling där undersköterskor anställda vid IVAK Kalix sjukhus utbildas i labbapparatur och blodprovsanalyser och övertar uppdraget analys av akuta blodprover jourtid (vardagar kl. 22-07, helgdagar kl. 17-07)

Detta för att, i enlighet med regionstyrelsens plan och verksamhetens mål, skapa en långsiktigt hållbar, effektiv, kvalitetssäkrad och patientsäker lösning som säkrar god möjlighet till akut laboratoriediagnostik dygnet runt på Kalix sjukhus.

Vad innebär detta för patienten?

-Förkortade ledtider och kortare väntetid till diagnostik för patienter på akuten jourtid eftersom tid till provsvar minskat avsevärt då undersköterska finns på plats dygnet runt och snabbt kan genomföra provanalyserna. IVAK har kontroll över hela provflödet, från ordination till start av analys på apparatur, till provsvar, vilket förbättrar flödet för den enskilda patienten. Ökad tillgänglighet till snabba, kvalitetssäkrade provanalyser dygnet runt, men tydligt säkrade akutmedicinska rutiner, säger Moa.

-En annan stor fördel är den nya tillkomsten av expertkompetens i gruppen undersköterskor på IVAK, vilka utför alla akuta provanalyser jourtid för HELA sjukhuset samt drastisk förbättrad arbetsmiljö för biomedicinska analytiker på laboratoriemedicin efter nedläggning av beredskap för labb jourtid, nöjdare personal, inklusive jourläkargruppen.

Hur ska ni använda stipendiepengarna?

Stipendiepengarna kommer att användas till att fortsätta utveckla verksamheten. Men först tänker vi landa och fira utmärkelsen.

– Sedan skall våra medarbetare naturligtvis få vara med och bestämma hur priset skall användas. Det är de som gjort att vi har fått detta pris därför är det viktigt att de får vara med, avslutar Moa Bjerner.

Motivering

Kalix närsjukvårdsområde är ett mycket gott exempel på hur ett nytänkande förbättringsarbete har bidragit till positiva förändringar för såväl medborgare som medarbetare. Genom kompetensväxling där undersköterskor har fått kompetenshöjande åtgärder har Kalix sjukhus lyckats säkerställa att akuta laboratorieprover kan tas och analyseras alla tider på dygnet. Förbättringsarbetet har bidragit till att Kalix närsjukvårdsområdet har lyckats bevara och förbättra ett gott och patientsäkert akut omhändertagande för invånare i östra Norrbotten.

Målet med förbättringsarbetet har varit att förbättra för medborgarna och samtidigt möta upp de strukturella förändringar som genomförts inom närsjukvården i Region Norrbotten. Gemensamma kompetenshöjande åtgärder och kompetensväxling har införts, vilket har bidragit till att förbättra patienten flöde genom hälso- och sjukvården. Alla medarbetares kompetens har tillvaratagits och utbildningsinsatser har genomförts. Det förändringsarbete som genomförts bidrar till en tryggare, säkrare och modernare hälso- och sjukvård som väl följer nationella riktlinjer och Region Norrbottens verksamhetsmodell.

Sammantaget har Kalix närsjukvårdsområde lyckats väl med att förbättra flödet för patienter som uppsöker hälso- sjukvård. Förbättringsarbetet har genomförts snabbt och effektivt med ett tydligt ledarskap. Det finns samtidigt ett långsiktigt och systematiskt tänk som visar att värdet för patienten ökar när resurser används effektivt, till nytta för såväl medborgare som medarbetare.

Dela gärna!
  • 304
  •  
  •