Kalix sjukhus bland de fyra bästa i landet när det gäller svensk strokevård

"Ta varningstecknen på allvar och sök vård i god tid. Då är sannolikheten att du slippa bestående handikapp större"

Kalix sjukhus bland de fyra bästa i landet när det gäller svensk strokevård. Det visar en utmärkelse som Kalix sjukhus har fått på Riksstrokemötet i Stockholm. – Vi håller på att placera oss permanent i toppligan av strokenheter i landet, säger neurologen Ivo Savinc i ett pressmeddelande.

När hjärnan har fått sig en törn och man fått en stroke är två saker viktiga – hur lång tid det tar innan man får vård och att rätt kompetens finns hos sjukvårdspersonalen som tar emot en. På Kalix sjukhus finns ett högfungerande team som tar emot strokepatienter från östra Norrbotten.

– Vi har en sjuksköterska som är spindeln i nätet, en person som sköter allt registerarbete och ett stort stöd från kollegor runt om på sjukhuset, säger Ivo Savinc, överläkare inom neurolog i Region Norrbotten.

Arbetet med att ta hand om en strokepatient börjar redan vid ambulansen och hela vårdkedjan måste fungera för att man ska kunna ha en strokevård av hög kvalitet. Ivo Savinc menar att i det här fallet är det en fördel att jobba på ett litet sjukhus.

– Vi kan väldigt snabbt göra en komplett utredning av en strokepatient. Jag behöver inte skriva remisser utan allt kan ske inom samma klinik.
När det gäller neurologiska sjukdomar finns krav på att ett team bestående av flera yrkesgrupper ska ta hand om patienterna. För strokepatienter är det sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped, dietist och läkare.

– Vi är ett välfungerande team och vi utbildar personal på löpande band.

Man samarbetar också med den lokala strokeföreningen för att ge patienter mer kompetens kring sjukdomen. Genom föreläsningar försöker man skapa medvetande om att stroke inte är något att leka med.

– Ta varningstecknen på allvar och sök vård i god tid. Då är sannolikheten att du slippa bestående handikapp större!
I förhållande till befolkningsunderlaget har östra Norrbotten flest antal patienter med stroke och tia i hela landet. Att få bekräftelse på att patienterna också får riktigt bra vård betyder mycket, menar Ivo Savinc.

– Jag känner tacksamhet över att vi får den här bekräftelsen på vårt jobb. Det ger oss motivation att bli ännu bättre, men det viktigaste är att det här gynnar våra patienter.

Dela gärna!
  • 6
  •  
  •