Kraniofacial kirurgi får gott kvalitetsbetyg som medlem av europeiskt referensnätverk

Akademiska fick ett mycket gott slutbetyg: 83 procent av alla krav var helt uppfyllda och 17 procent delvis uppfyllda

Kraniofacial kirurgi vid Akademiska sjukhuset håller en mycket hög europeisk standard kvalitetsmässigt. Det framgår av den revision som gjordes tidigare i höstas av det europeiska referensnätverket ERN. Inom verksamheten vårdas barn med medfödda missbildningar i skalle och ansikte.

– Resultatet är ett kvitto på att verksamheten håller hög kvalitet. Revisionen omfattade bland annat dokumentation, omhändertagande av patienterna i vårdkedjan, utrustning och vårdresultat. Akademiska fick ett mycket gott slutbetyg: 83 procent av alla krav var helt uppfyllda och 17 procent delvis uppfyllda, säger Daniel Nowinski, överläkare i plastikkirurgi och medicinskt ledningsansvarig inom kraniofacialt centrum, Akademiska sjukhuset.

ERN (European Reference Network) är ett antal europeiska referensnätverk för sällsynta och svåra sjukdomar inom EU. Akademiska sjukhuset är bland annat medlem i det referensnätverk som omfattar ett antal sällsynta diagnoser inom det kraniofaciala området samt öron-näsa-hals, ERN CRANIO.

Som ett led i kvalitetssäkringen av medlemmarnas verksamhet blev Akademiska utvalt för revision under hösten 2018. Revisionen, som utfördes av en spansk revisionsbyrå, bestod dels av genomgång av dokumentation, dels av ett platsbesök 20 september. Revisionen gällde såväl omhändertagandet av patienten i vårdkedjan och vårdresultat som övergripande infrastruktur bland annat inom HR och utrustning.


FAKTA: Kraniofacialt centrum, Akademiska sjukhuset

  • Tar emot patienter från hela landet, framförallt från norra och mellersta Sverige.
  • Exempel på ingrepp som utförs är operation av kraniosynostos, kraniofaciala syndrom, läpp-, käk- och gomspalter (LKG) och andra ovanliga missbildningar i ansiktet. 
  • Specialistläkare och vårdpersonal jobbar i team kring varje patient för att kunna ge vård och behandling av hög kvalitet.
Dela gärna!
  • 5
  •  
  •