Let’s gå, trampa på

"Det är till och med så att i ett långsiktigt perspektiv görs stora samhällsvinster om man går eller cyklar"

Anna-Karin Lindqvist, Annika Nordstrand, Per Linqvist, Linda Frohm (M) och Louice Stridsman. Foto: Region Norrbotten

Det är kärlek att låta sina barn gå eller cykla dit de ska. Så resonerar Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten som tillsammans med Luleå tekniska universitet och fem norrbottniska kommuner vill få fler barn att gå eller cykla till skola och fritidsaktiviteter.

Alla hushåll som har elever i årskurs två eller fem i kommunerna Arjeplog, Gällivare, Luleå, Kalix och Haparanda får snart ett kuvert med posten. I kuvertet finns två nyckelringar och informationsmaterial som uppmuntrar alla barn att året om välja aktiva transporter, oavsett om man bor i stad eller i landsbygd.

Utskicket består av en informationsfolder och två nyckelringar. En är till barnets cykelnyckel eller hemnyckel. Den andra ska de vuxna sätta bilnyckeln på. Barn vill ofta cykla eller gå dit de ska, men föräldrarna tycker ibland att det är lättare och snabbare att ta bilen. Tanken är att man som vuxen ska påminnas om att det är bra med aktiva transporter varje gång man plockar upp bilnyckeln och ser nyckelringen.

Färre än hälften av norrbottniska barn i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuter av rörelse per dag. I årskurs sju är det 72 procent som inte når målet, i gymnasiet 74 procent. Ökad fysisk aktivitet förbättrar hälsan, skolresultat och arbetsklimat i klassrummet. Dessutom leder projektet till en ökad trafiksäkerhet runt skolorna och ger miljövinster.

– Det är till och med så att i ett långsiktigt perspektiv görs stora samhällsvinster om man går eller cyklar. Preliminära beräkningar visar att för varje kilometer ett barn cyklar eller går sparar samhället tio kronor, säger Anna-Karin Lindqvist, lektor vid Luleå tekniska universitet. 

Luleå tekniska universitet har drivit Aktiva skoltransporter, både Luleå kommun och Region Norrbotten driver nu arbeten som är en förlängning av det projektet.

– Skolan är en arena där vi når alla barn och unga. Vi har därför en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan inom Luleå kommun.

– Nu ser vi till att fler kommuner och skolor får möjlighet att ta del av de erfarenheter och arbets- och informationsmaterial som tagits fram av Luleå kommuns personal de tre senaste åren. Let’s gå, trampa på är inget engångsprojekt utan kommer att upprepas. Det kommer nya elever till årskurs två och fem varje år, säger Linda Frohm, regionråd (M).

Let’s gå, trampa på är en av Region Norrbottens 118 insatser som bidrar till att Norrbottens folkhälsostrategi för att skapa en mer jämlik och jämställd folkhälsa förverkligas.

Så kan du som är förälder tänka

Dela gärna!
  • 117
  • 8
  •