Lions Cancerforskningsfond delar ut 850 000 kronor till forskare

"Det är ett samarbete mellan Region Örebro län och Lions Cancerforskningsfond."

Åtta forskare inom Region Örebro län får totalt 850 000 kronor inom bland annat urologisk och gynekologisk cancerforskning. ”Jag vill förbättra vården för patienter som diagnosticeras med lungcancer”, säger Alvida Qvick, en av forskarna som får pengar från Lions Cancerforskningsfond.

Lions Cancerforskningsfond bildades år 1984 och det är ideellt arbete bakom verksamheten. Sedan starten har de delat ut cirka 18,5 miljoner till forskare verksamma vid Universitetssjukhuset Örebro.

Målriktad behandling

– Jag vill förbättra vården för patienter som diagnosticeras med lungcancer. Därför känns det jätteroligt att jag fått pengar från Lions Cancerforskningsfond. Min forskning handlar om lungcancer och en subgrupp av lungcancerpatienter som är mottaglig för en typ av behandling som kallas målriktad behandling, säger Alvida Qvick, doktorand på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

För att testa om behandlingen kan ge ett bra resultat görs idag testning av tumörvävnad som tas från patienten. Alvida Qvick undersöker om samma resultat går att få från ett enkelt blodprov. Det är en behandling som innebär minimalt lidande och representerar hela tumören inklusive eventuella metastaser. Målet är att detta leder till att rätt patient får rätt behandling i rätt tid.

– Pengarna kommer att gå till avancerade molekylärdiagnostiska tester som syftar till att urskilja närvaron av olika proteiner i små paket med information som tumören skickar ut i blodet, säger Alvida Qvick.

Kan immunceller visa återfallsrisk för urinblåsecancer?

Tomas Jerlström vill med sin forskning få svar på om en typ av immunceller kring tumören, en så kallad regulatorisk T-cell, kan förutsäga om risken är högre att urinblåsecancer kommer tillbaka efter behandling.

– Om vi bättre kan förutsäga hur stor eller liten risken för återfall är vid urinblåsecancer kan vi utforma uppföljningen med tätare eller glesare återbesök till olika individer. Tack vare anslaget kan vi köpa det material som behövs till analyserna, säger Tomas Jerlström, överläkare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Föreläsning om cancerforskning i vår

Under våren kommer det att vara en öppen föreläsning om cancerforskning på Universitetssjukhuset Örebro. Det är ett samarbete mellan Region Örebro län och Lions Cancerforskningsfond. Mer information kommer närmare eventet.

Forskarna som får anslag är:

 • Alvida Qvick, doktorand, laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  Detektering av proteinuttryck i cirkulerande extracellulära vesiklar för prediktiv testning
  100 000 kronor
 • Anders Vikerfors, ST-läkare, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  Kan cirkulerande PTX3 användas som en biomarkör för urinblåsecancer?
  100 000 kronor
 • Ann Erlandsson, biomedicinare, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  Immune response in Prostate cancer tissue during treatment with ADT and/or radiation
  50 000 kronor
 • Gisela Helenius, molekylärbiolog, laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  Kvantifiering av cirkulerande extracellulära vesiklar för prognos och behandlingsrespons hos patient
  250 000 kronor
 • Henrik Ugge, ST-läkare, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  Ökar förekomst av regulatoriska T-celler risken att få lymfkörtel-metastaserade prostatacancer
  50 000 kronor
 • Malin Kaliff, doktorand, laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  Kan HPV-infektion identifieras tidigt i screeningprover hos kvinnor som senare får cervixcancer?
  200 000 kronor
 • Sabina Davidsson, doktorand, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  Kan cirkulerande PD-L1, CD163 och/eller IL-10 användas som biomarkör för njurcancer?
  50 000 kronor
 • Tomas Jerlström, överläkare, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  Kan förekomsten av regulatoriska T-celler förutsäga recidiv av cancer i urinblåsan?
  50 000 kronor
Dela gärna!
 • 3
 •  
 •