Metoder att bättre bedöma kärlsjukdom

"Med en kombination av olika MRT-genererade bilder kan man därmed skapa en fullständig bild av kärlsjukdom"

Magnus Zieglers studie har genomförts vid CMIV vid Linköpings universitet. Foto: John Sandlund/Region Östergötland

Genom att kombinera olika MRT-genererade bilder kan en fullständig bild skapas av en patients kärlsjukdom. Magnus Ziegler har i avhandling utvecklat metoder att förbättra diagnos och uppföljning av patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och skapar en stor utmaning för sjukvården. Kärlsjukdomar som aortaaneurysm och åderförfettning kan utvecklas utan symptom. Därför behövs en teknik för att kunna undersöka dessa sjukdomar.

Blodkärlens form och funktion påverkas och skapas delvis av de krafter
som blodet skapar på grund av blodtryck och friktion mellan blod och kärlvägg.

– Att mäta och undersöka dessa krafter och flödesmönster kan hjälpa att förstå och förutsäga vad som kan hända. Flödesmönster i friska men framförallt sjuka kärl är mycket komplexa. Flödet kan vara turbulent och därmed karaktäriseras av oregelbundenhet och intensiva fluktuationer, snarare än välordnat och laminärt, säger Magnus Ziegler, postdoktor vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet.

Flera mätmetoder

Kliniskt används i dag flera olika metoder för undersökning av kärlsjukdomar, till exempel: ultraljud, datortomografi, och magnetisk resonanstomografi (MRT). Varje teknik har för- och nackdelar, men MRT verkar att har störst potential att undersöka båda form och funktion, konstaterar avhandlingen.
Blodkärlens form kan mätas och kvantifierade i tre-dimensionella bilder med hjälp av kontrast-förstärkta angiografibilder och man kan även kvantifiera kärlväggens innehåll med hjälp av så
kallade Dixon-bilder.

Kärlfunktionen eller blodflödet, kan kvantifieras med hjälp av tre-dimensionella, tidsupplösta bilder skapade med så kallad 4D flödes-MRT.

– Med en kombination av olika MRT-genererade bilder kan man därmed skapa en fullständig bild av kärlsjukdom, säger Magnus Ziegler.

De metoder som har utvecklats i avhandlingsarbetet visar potential för att tillhandahålla unik information som är kliniskt relevant för diagnos och uppföljning av patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

Dela gärna!
  • 17
  • 2
  •