Nanna Svartz stipendium för reumatologisk forskning tilldelas Inger Gjertsson och Christopher Sjöwall

"Patienterna är kärnan i min forskningsverksamhet och därför känns det fantastiskt hedrande att få mottaga ett stipendium som just patientorganisationen ligger bakom"

Inger Gjertsson, professor vid Göteborgs universitet, och Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Linköpings universitet, får Nanna Svartz stipendium 2019. De båda har tilldelats utmärkelsen tack vare patientnära forskning inom reumatologi. Stipendiet på 150 000 kronor delades ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet igår den 11 september vid årets Reumadagar i Falun.

Det står nu klart att årets Nanna Svartz-stipendium tilldelas två pristagare, Inger Gjertsson och Christopher Sjöwall, för deras respektive patientnära forskning inom reumatologi.

Inger Gjertssons forskning har bland annat lett till utvecklingen av ett nytt diagnostiskt prototypkit för RA (reumatoid artrit). Förhoppningen är att detta framtida kit inte bara ska diagnostisera RA, utan även kunna förutsäga svårighetsgrad och ge indikation på mest lämplig behandling. Inger har visat hur specificiteten hos antikroppar kan prediktera utveckling av en svårare och behandlingsresistent sjukdom.

Christopher Sjöwalls forskning bidrar till säkrare diagnostik och individualiserade behandlingsstrategier vid systemisk lupus erytematosus (SLE). Han har grundligt och metodiskt studerat bakomliggande mekanismer för uppkomst av reumatisk sjukdom, särskilt SLE, samt biomarkörer och autoantikroppar i relation till diagnos, behandlingsrespons och prognos.

– Jag gläds åt årets två mottagare av Nanna Svartz-stipendiet. Inger Gjertssons pågående forskning kan leda till att vi i framtiden har möjlighet att skräddarsy läkemedelsbehandlingen till varje enskild patient med reumatoid artrit. Speciellt roligt är att Christopher Sjöwalls forskning har skett i nära samarbete med personer med inflammatorisk sjukdom med målet att öka förståelsen av sjukdomen och förbättra livskvaliteten, särskilt vid SLE, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

– Patienterna är kärnan i min forskningsverksamhet och därför känns det fantastiskt hedrande att få mottaga ett stipendium som just patientorganisationen ligger bakom, säger Christopher Sjöwall.

– Det är jättekul att ha fått stipendiet och det känns väldigt ärofyllt. Om man tittar på de som fått stipendiet tidigare år har deras forskning verkligen gjort stor praktiskt nytta för patienterna. Det hoppas jag att min forskning också kan bidra med, säger Inger Gjertsson.

Prisutdelningen skedde igår den 11 september i samband med Svensk Reumatologisk Förenings årliga möte Reumadagarna, som hölls på Lugnetkyrkans konferens i Falun.

Om Inger Gjertsson

Inger Gjertsson är professor vid avdelningen för Reumatologi och Inflammationsforskning, Medicinska institutionen, Göteborgs universitet. Hon är en mycket skicklig kliniker och forskningsledare med ett stort engagemang för reumatologin i Sverige. Hennes framgångsrika forskningsverksamhet har gått från basala studier inom immunologi och experimentell reumatologi, till idag kliniska och patientnära forskningsprojekt.

Om Christopher Sjöwall

Christopher Sjöwall är biträdande professor vid avdelningen för Neuro- och Inflammationsvetenskap (NIV), institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), Linköpings universitet. Hans engagemang inom svensk reumatologi och hans forskning bidrar till säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier vid systemisk lupus erytematosus (SLE). Han är även grundare och projektledare av en regional SLE-kohort, Kliniskt LupusRegister i Nordöstra Götaland (KLURING).

Om Stipendiet till Nanna Svartz minne

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •