Nöjdare patienter med rehabilitering i hemmet

"Patienterna är ofta väldigt positiva till våra hembesök"

Den nystartade verksamheten strokehemrehab på Lycksele lasarett erbjuder rehabilitering hemma istället för på sjukhuset till patienter som drabbats av liten till måttlig stroke. Forskning visar att rehabilitering i hemmet ger bättre framsteg och mer tillfredsställda patienter.

Med de långa avstånd som finns i södra Lappland går det inte att använda samma modell för strokehemrehab som används i övriga delar av länet. Strokehemrehab i Lycksele har inspirerats av länets enheter där sjukhuset är utgångpunkt men även av Trondheimsmodellen som är anpassad för långa avstånd. Resultatet blev en glesbygdsmodell där kompetensen på sjukhuset och sjukstugorna tas tillvara för att patienter i hela södra Lappland ska kunna erbjudas rehabilitering.

Målet är att de som har drabbats av liten till måttlig stroke ska få sin rehabilitering i hemmet istället för att vårdas på sjukhus. Forskning visar att rehabilitering i hemmet ger snabbare och bättre framsteg och mer nöjda och tillfredsställda patienter.

Strokehemrehab inland startar i två etapper. Etapp ett började i april i år och innebär att ett strokehemrehab-team, med fysioterapeut och arbetsterapeut, utgår från Lycksele lasarett och tar hand om patienter i Lyckseleområdet. En gång i veckan kan teamet konsultera läkare, sköterska, kurator, logoped och dietist under en så kallad strokerond.

Magdalena Mörtzell är arbetsterapeut i teamet. Hon har jobbat med stroke och rehabilitering i över tio år och har varit en av dem drivande i projektet att ta fram en passande arbetsmodell för inlandet.

– Patienterna är ofta väldigt positiva till våra hembesök. Det ger dem en känsla av trygghet att veta att någon med kompetens för stroke har koll och besöker dem regelbundet, säger Magdalena Mörtzell, arbetsterapeut på strokehemrehab vid Lycksele lasarett.

Uppföljande hembesök

Antalet patienter varierar. Strokehemrehab-teamet följer upp alla TIA-patienter. TIA är en förkortning för ”transitorisk ischemisk attack”, en övergående attack med nedsatt blodtillförsel till delar av hjärnan.

– Det finns ett mörkertal av personer som har kvarstående problem efter en månad och det visar sig att man haft en stroke fast man trodde att det var en övergående attack. För att inte det ska hända är uppföljning viktigt. Därför erbjuder vi uppföljande hembesök till alla TIA-patienter inom sju arbetsdagar, säger Magdalena Mörtzell.

Uppföljande hembesök ger också den drabbade en chans att landa i det som har hänt.

– Många är i chocktillstånd när de kommer in på sjukhuset och har svårt att ta till sig viktig information. Det är väldigt uppskattat att vi kommer några dagar senare och upprepar informationen i lugn och ro, säger Magdalena Mörtzell.

Så här arbetar strokehemrehab

Uppföljning av TIA-patienter innebär att en fysioterapeut och en arbetsterapeut gör ett hembesök där patienten får beskriva hur det har gått sedan de blev utskrivna.

Patienter med liten eller måttlig stroke följs upp med hembesök redan inom en arbetsdag efter utskrivning. Arbetsterapeut, fysioterapeut och patient gör upp en rehabiliteringsplan. Tillsammans kommer de fram till mål och delmål på vägen tillbaka till ett fungerande liv.

– Det är lättare att sätta upp relevanta mål i hemmet när patienten provat på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är även lättare att träna vardagliga aktiviteter hemma, säger Magdalena Mörtzell.

Ibland gör man även om tester, som gjorts av fysioterapeut och arbetsterapeut på sjukhuset, för att utvärdera och hjälpa patienterna att se framstegen och resultaten av träningen.

Kostnadseffektiv modell

Strokehemrehab är en långsiktig och kostnadseffektiv modell. Tidigare låg alla strokepatienter inne på avdelning och tränade tills de klarade av att åka hem. När strokehemrehab är fullt uppstartat blir det bara patienter med svår stroke från Lycksele lasaretts upptagningsområde som rehabiliteras under längre tid på sjukhuset.

Etapp två beräknas starta någon gång under 2019. Utökade tjänster för fysioterapeut och arbetsterapeut på sjukstugorna i Storuman/Tärnaby, Malå/Sorsele, Åsele/Dorotea och Vilhelmina ska leda till att strokehemrehabilitering kan genomföras även i glesbygd. På Lycksele lasarett kommer det att finnas ett konsult-team kopplat till stroke-enheten, som fysioterapeut och arbetsterapeut kan rådfråga och få stöttning av via videosamtal en gång i veckan.