Norrbotten satsar på den nya yrkesrollen avancerad klinisk specialistsjuksköterska

Några arbetar redan i sin nya yrkesroll och andra går just nu utbildning på masternivå

Istället för att träffa en läkare kan en del av norrbottningarna nu träffa en specialistsjuksköterska som diagnostiserar, behandlar och följer upp patientens problem. Den nya yrkesrollen heter avancerad klinisk sjuksköterska och Region Norrbotten är en av de regioner och landsting som kommit längst i arbetet.

I går överlämnades utredningen om framtidens specialistsjuksköterska till Utbildningsdepartementet. I utredningen föreslås en reglering för en ny specialistnivå, avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS). Med fördjupade kunskaper inom både medicinsk vetenskap och omvårdnad/vårdvetenskap ska en AKS kunna ta ett helhetsansvar för patienten inom sitt specialistområde. Utredarna lyfter i en debattartikel i Dagens Nyheter fram Övertorneå hälsocentral som ett gott exempel där man har kommit långt i frågan och där AKS skapar kontinuitet och trygghet för patienterna.

I landet finns bara ett fåtal avancerade kliniska specialistsjuksköterskor. Region Norrbotten ligger i framkant och har idag omkring 20 AKS. Några arbetar redan i sin nya yrkesroll och andra går just nu utbildning på masternivå.

En AKS arbetar självständigt och tar hand om många av de behov som patienten har, inklusive diagnostisering, behandling och uppföljning. Arbetet sker i nära samverkan med andra yrkesgrupper, framför allt läkare.

– Det är glädjande att utredningen lyfter fram denna nya yrkesroll som har en viktig plats i vårt arbete med att forma framtidens hälsa och vård år 2035. Det är ett sätt att möta utmaningen med att färre personer ska vårda allt fler. Vi utvecklar vårdens yrkesroller, ansvar och arbetsuppgifter så att kompetens används på ett effektivt sätt samtidigt som tillgängligheten för patienterna ökar, säger Lisbet Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör, Region Norrbotten.

Vid Luleå tekniska universitet förs redan samtal om att starta en AKS-utbildning och förberedelsearbetet görs i samverkan med Region Norrbotten.

– För oss är det angeläget att ligga i framkant och erbjuda utbildningar som möter framtidens vårdbehov. Att Region Norrbotten ser denna yrkesroll som viktigt i sin organisation är grundläggande i vår planering. Som ett led i att tillgodose detta behov kommer vi att starta en fristående kurs i klinisk bedömning på 7,5 högskolepoäng som kan ingå i AKS-utbildning. Parallellt med detta kommer vi påbörja arbetet med hur vi kan lägga upp ett helt AKS-program, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Rollen som avancerad klinisk specialistsjuksköterska är vanligare i andra länder, bland annat Kanada och Storbritannien, där de flesta arbetar inom kirurgi. Det som är unikt med Norrbotten är att här finns AKS även på hälsocentralerna.

Dela gärna!
  • 34
  •  
  •