Ny forskning: Överviktskirurgi minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar

"Överviktskirurgi har hittills visat sig minska risken för flera typer av hälsorisker"

Overviktskirurgi
Överviktskirurgi i Region Örebro län. Foto: Region Örebro län

Patienter med högt blodtryck i kombination med övervikt kan bli hjälpta av kirurgi. Det visar Örebroläkaren Erik Stenberg i sin forskningsstudie som nu publiceras i tidskriften PLOS Medicine.

Överviktskirurgi kan förbättra hälsan för överviktiga personer med högt blodtryck. Det visar forskningsresultat från en studie som Erik Stenberg, överläkare vid kirurgkliniken i Region Örebro län, ansvarat för. Den här veckan publicerades studien i den medicinska tidskriften PLOS Medicine.

– Resultatet visar att personer som har högt blodtryck i kombination med övervikt får minskad risk för hjärtinfarkt, stroke och för tidig död, när de har genomgått gastric bypass eller gastric sleeve operation, det vill säga två olika typer av magsäckoperationer, säger Erik Stenberg.

Forskarna jämförde två grupper

I studien ingick 38 000 personer med högt blodtryck. För att undersöka om överviktskirurgin har en effekt på högt blodtryck har forskarna jämfört två grupper, en grupp som hade genomgått överviktskirurgi och en som inte hade det. Forskarna tog även hänsyn till ålder, kön, bostadsort, utbildningsnivå och andra hälsofaktorer.

– Högt blodtryck i kombination med stor övervikt är en av de främsta dödsorsakerna i världen. Överviktskirurgi har hittills visat sig minska risken för flera typer av hälsorisker, till exempel diabetes typ 2. Men att det skulle hjälpa mot högt blodtryck har inte varit helt fastställt, säger Erik Stenberg.

Lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Med hjälp av studien kunde dock forskarna visa att personerna som genomgått en operation hade lägre risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. I den första gruppen, med personer som genomgått en operation, var det 3,2 procent som drabbades medan det var 4,5 procent i kontrollgruppen.

– Det här resultatet kan inte lösa all problematik runt övervikt och högt blodtryck, men det visar att överviktskirurgi bör ses som ett effektivt behandlingsalternativ, säger Erik Stenberg.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •