Ny röntgenteknik bidrar till jämlik vård

"Vi passar på att se över hela datortomografisektionen så att miljön ska bli så bra som möjligt för patienter och personal"

Länssjukhuset Ryhov ska under 2019 och 2020 få sina tre datortomografer utbytta till den allra senaste tekniken för skiktröntgen. Utbytet ger möjlighet till röntgenundersökningar av hjärtats kranskärl inom Region Jönköpings län. Nämnd för folkhälsa och sjukvård tillstyrkte onsdag 20 mars 2019 investeringen på cirka 48 miljoner kronor inför beslut i regionfullmäktige.

Förnyelsen av röntgenutrustning är nödvändigt för att vi även i framtiden ska kunna ge invånarna i Jönköpings län en jämlik hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Vi vill hela tiden genomföra röntgenundersökningar med modern och patientsäker teknik. Med det här utbytet får vi dessutom nya möjligheter till undersökningar, säger Rachel De Basso (S), ordförande i Nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Lägre stråldoser

– Utbytet gör att de röntgenundersökningar vi gör i datortomograf går snabbare, med bättre bildkvalitet och lägre stråldoser, säger Mats Homelius, områdeschef för datortomografi röntgen i Jönköping och biträdande verksamhetschef för röntgen i Region Jönköpings län.

Genom att två energinivåer kan användas samtidigt, behövs för vissa patienter inte längre två bildserier, vilket minskar såväl stråldos som läkemedelsmängd.

– Dessutom ger de nya datortomograferna oss möjlighet att göra undersökningar av hjärtats kranskärl, vilket är bra för våra patienter som då inte behöver åka till Linköping för denna typ av undersökning, säger Mats Homelius.

Undersöka hjärta

I dag används datortomograf till undersökning av hela kroppen. Den nya tekniken som ger möjlighet även till undersökningar av hjärtats kranskärl, gör att utredningsgången för hjärtsjukdom blir modern och mer jämlik. Den översyn av utredningsgången för hjärtinfarkt som görs inom Sydöstra sjukvårdsregionen, pekar på behovet av att kunna göra dessa undersökningar även i Region Jönköpings län.  

Dagens datortomografer är avskrivna och utbytet sker för att ersätta dem med modern teknik. Utöver kostnaden, max 33 miljoner kronor för datortomograferna, tillkommer max 15 miljoner kronor för ombyggnation av lokalerna, bland annat för att skapa nya väntrum och vilrum, förbättra sekretessen och uppgradera systemet för medicinska gaser.

Utbyte 2019 och 2020

– Vi passar på att se över hela datortomografisektionen så att miljön ska bli så bra som möjligt för patienter och personal. Vi hoppas kunna byta ut en datortomograf senare i höst och de två andra under nästa år, förklarar Mats Homelius. 

På Länssjukhuset Ryhov ökade antalet undersökningar med datortomograf med åtta procent under 2018. Detta till stor del beroende på att datortomograf ersatt mer traditionella röntgenundersökningar och ingår som undersökning i många vårdförlopp.

 Nya datortomografer på Länssjukhuset Ryhov ingår i den plan som finns för utbyte av teknik de närmaste åren inom röntgens verksamhet i hela Region Jönköpings län. Tidigare har bland annat beslut tagits om ny mammografiteknik och röntgenutrustning inom operationsverksamheten.


Dela gärna!
  • 5
  •  
  •