Ny studie kan hjälpa barn med akut ansiktsförlamning

En akut ansiktsförlamning kommer ofta plötsligt utan förvarning

En ny forskningsstudie ska ta reda på om barn med akut ansiktsförlamning kan få mindre besvär med hjälp av kortisonbehandling. Bakom studien står Barbro Hedin Skogman, forskare vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna och överläkare på barnkliniken vid Falu Lasarett.

En akut ansiktsförlamning kommer ofta plötsligt utan förvarning. Ena mungipan blir slapp vilket kan leda till både talsvårigheter och dreglande medan hängande ögonlock gör det svårt att kontrollera blinkningar och tårflöde.

– Kortisonbehandling kan förbättra utläkningen av besvären. Är man sned i ansiktet kanske man inte vill vara med på skolfotot eller i andra sociala sammanhang så det är en stor vinst för dessa barn om de kan få en chans till en förbättrad utläkning, säger Barbro Hedin Skogman som är huvudansvarig för studien och jobbar ihop med en forskargrupp från Karolinska Institutet. Medverkar gör också Sofia Karlsson, doktorand och ST-läkare vid Öron-Näsa-Hals kliniken vid Falu Lasarett i ett pressmeddelande.

Akut ansiktsförlamning kan orsakas av en borrelia-infektion som nått nervsystemet och den nya FACE-studien (Facial nerve palsy And Cortisone Evaluation in children) ska ta reda på om kortisonbehandling kan hjälpa barn som har drabbats. I dagsläget behandlas barn som drabbats av akut ansiktsförlamning på grund av borrelia med antibiotika.

– Men 20 till 30 procent av dessa barn har kvar besvär efter ett år. Det innebär att det är flera hundra barn per år som saknar viktiga funktioner i ansiktet. På vuxna har man sett att besvären läker ut i högre grad med kortisonbehandling men det har inte gjorts studier på barn tidigare, säger Barbro Hedin Skogman.

Studien ska omfatta 500 svenska barn

FACE-studien ska omfatta 500 svenska barn mellan ett och 17 år med diagnosen akut ansiktsförlamning. Det är en klinisk forskningsstudie där barnen som medverkar får en tio dagar lång tablettkur bestående av antingen kortison eller sockerpiller. Efter behandling mäts ansiktsförlamningen enligt två skalor: en objektiv och en hur barnet/vårdnadshavaren själv uppfattar den. Efter tolv månader ska studien visa hur väl ansiktsförlamningen har läkt ut med hjälp av kortisonbehandling.

– Målet är att skapa nya nationella och internationella riktlinjer för barn med akut ansiktsförlamning, säger Barbro Hedin Skogman.

FACE-studien kommer pågå mellan 2019 – 2020 och omfatta många Barn- och ÖNH-kliniker i Sverige. I dagsläget ingår nio studiecentra: Uppsala, Örebro, Falun Lund, Malmö, Norrköping, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm samt Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge och Solna.

Barbro Hedin Skogman har tidigare tagit fram det så kallade NeBoP-testet som bygger på att man genom att poängsätta viktiga symptom och lab-värden hos barn kan fastslå en misstänkt borreliainfektion i nervsystemet (neuroborrelios) och snabbare sätta in antibiotikabehandling.

Film där Barbro Hedin Skogman berättar om forskningsstudien (extern länk)

Dela gärna!
  • 6
  •  
  •