Nya arbetssätt gav rekordresultat trots högt inflöde av patienter under årets hektiska helger

"Med tydliga planer tas patienterna om hand snabbt och blir inte liggande lika länge vare sig på akuten eller avdelningarna"

Östra sjukhuset vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Marie Ullnert/VGR

Jul, nyår och trettonhelgen hör vanligtvis till de absolut tuffaste på hela året inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Men nya arbetssätt har gett resultat och i år har man kunnat se markanta förbättringar på Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra (MGAÖ).  

Vi har haft en historiskt låg beläggningsgrad trots rekordhögt inflöde av patienter, säger Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på MGAÖ.

Maria Taranger hade bakjour under trettonhelgen, som normalt sett är den tyngsta av de tre storhelgerna.  

– Jag har varit bakjour i stort sett varje trettonhelg de senaste sju åtta åren. Vi brukar alltid ha många överbeläggningar då men i år hade vi lediga platser varje dag. Det har aldrig inträffat tidigare, säger hon. 

Bakom framgången ligger många års förändringsarbete som nu ger resultat 

MGAÖ bedriver bland annat ett målinriktat arbete mot patientgruppen sköra äldre, som tack vare mobila team ofta kan få den vård de behöver i hemmet. På vårdavdelningarna ska patienten få en plan för vårdtiden och ett preliminärt utskrivningsdatum redan första dygnet.

På Akutmottagningen jobbar man sedan 2018 efter en modell där patienten direkt får träffa ett bedömningsteam med läkare, sjuksköterska och undersköterska. De gör en plan för utredningen på akuten.  

– Med tydliga planer tas patienterna om hand snabbt och blir inte liggande lika länge vare sig på akuten eller avdelningarna. Med mobila team vågar vi också skicka hem patienter tidigare, säger Maria Taranger. 

Som en del i framgången finns även Närakuten, där patienter med lindrigare besvär kan få snabb vård

Att kommuner tar hem patienter snabbare leder också till fler lediga vårdplatser.

Maria Taranger vill poängtera att man lyckats minska beläggningsgraden utan att för den skull öka antalet vårdplatser. 

– Vårdplatserna hos oss på MGAÖ har faktiskt minskat med 20 procent sedan år 2015 medan antalet sökande till vår akutmottagning i stället ökat med 20 procent under samma period. Ändå har vi lyckats minska beläggningsgraden till historiskt låg nivå, 93 procent, nu vid mätningen i januari. Det är vi väldigt stolta över, säger hon.

Dela gärna!
  • 127
  • 8
  • 1