Nya arbetssätt kring beroendeframkallande läkemedel

"Det handlar om en patientgrupp som blivit beroende av antingen smärtstillande, lugnande eller sömngivande läkemedel"

Foto: Pixabay

Minskad förskrivning av beroendeframkallande läkemedel samt bättre omhändertagande av patienter som blivit beroende av dessa läkemedel. Det är målen med en satsning som Region Västmanland startat efter att ha genomfört en översyn av en utbredd och dold problematik inom vården – vårdorsakat läkemedelsberoende.

Det handlar om en patientgrupp som blivit beroende av antingen smärtstillande, lugnande eller sömngivande läkemedel. Meningen med behandlingen var från början tänkt som en hjälp att till exempel sova bättre eller få mindre ont, men övergick istället till ett beroende som kvarstår. Nu gör vi en rejäl satsning för att hjälpa dessa patienter bort från beroendet samtidigt som vi minskar risken att fler ska utveckla beroende, säger överläkare Mats Rothman.

Han och kollegan Maria Brygg ska i rollen som informationsläkare under ett år åka runt i länet och hjälpa vårdenheter med råd om beroendeframkallande läkemedel. Att patienterna blivit beroende beror delvis på att vården varit alltför frikostig med förskrivning av dessa läkemedel och att en uppföljning med avslut av behandlingen inte blivit av.

Förskrivningsstatistik visar att läkarna i Västmanland skriver ut mer beroendeframkallande läkemedel än de flesta andra landsting. Mest skriver vårdcentralerna ut följt av ortopedkliniken och psykiatrin.

– Jag vill betona att det finns tillstånd där dessa mycket potenta läkemedel ska användas även fortsättningsvis. Det satsningen handlar om är att säkerställa att läkemedlen används på ett korrekt och för patienten säkert sätt, säger Mats Rothman.

Bland läkare och sjuksköterskor är läkemedelsberoende ett problem man är väl medveten om. Översynen i länet visar att 9 av 10 läkare och sjuksköterskor upplever läkemedelsberoende som ett problem i den dagliga vården och att 4 av 10 inte vet hur de ska agera när de möter en patient med misstänkt läkemedelsberoende.

För att vända utvecklingen genomfördes ett genomgripande arbete, en processöversyn, under 2017-2018 som har resulterat i att en rad åtgärder har tagits fram. Det handlar exempelvis om att införa gemensamma instruktioner för hantering av beroendeframkallande läkemedel där det tydligt framgår vilken del av vården som ska göra vad och när, samt vilket stöd som finns tillgängliga i olika skeden. Vidare finns nu gemensamma arbetssätt, bättre stöd till läkare och sjuksköterskor i vårdmötet och utbildningspaket. Information på 177.se om läkemedelsberoende är utarbetad liksom patientinformation som är tänkt att ges till alla patienter som får beroendeframkallande läkemedel på recept.

Sedan vårdorsakat läkemedelsberoende började uppmärksammas har förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel minskat med 9 procent i Västmanland, men fortfarande ligger Västmanland över snittet för riket.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •