Nytt professionssteg för sjuksköterskor lanseras

"Genom att erbjuda sjuksköterskor utvecklingsmöjligheter och stöd i yrkesrollen ökar kompetensen, men också arbetsglädjen"

Den 6 november går startskottet för en ny satsning på kompetensutveckling för sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset, Professionssteget. Målgruppen är dels erfarna sjuksköterskor som får utbildning och coachning i att handleda, dels nyutexaminerade sjuksköterskor som får kompetensutveckling.

Professionssteget ger möjlighet för erfarna sjuksköterskor att utvecklas i sin yrkesroll, samtidigt som man bidrar med sina kunskaper. Deltagarna får utbildning, stöttning och ett konkret uppdrag att handleda mindre erfarna kollegor. Vi ser det som en möjlighet för båda grupperna att växa i sina roller, säger Susanne Eriksson, HR-chef på Akademiska sjukhuset.

Hon betonar att satsningen inte ersätter den introduktion som nyanställda medarbetare normalt får på arbetsplatsen, utan ska ses som ett komplement.

Professionssteget är ett sjukhusövergripande projekt som syftar till att stärka sjuksköterskeprofessionen på två fronter: Nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds kompetensutveckling samtidigt som mer erfarna sjuksköterskor får nya utvecklingsmöjligheter och stöd i yrkesrollen, framförallt utbildning till mentorer/handledare.

– Genom att erbjuda sjuksköterskor utvecklingsmöjligheter och stöd i yrkesrollen ökar kompetensen, men också arbetsglädjen, framhåller Lena Nyholm, projektledare inom vårdutvecklingsavdelningen på Akademiska.

FAKTA: Professionssteget på Akademiska sjukhuset

  • Deltagande för nyutexaminerade sjuksköterskor gäller från examen och fyra år framåt, från grundexamen, specialistexamen eller barnmorskeexamen.
  • Erfarna sjuksköterskor erbjuds utbildning till fyra olika handledarroller:

– Klinisk handledare: praktisk och situationsanpassad handledning i det kliniska omvårdnadsarbetet.
– Reflektionshandledare: fokus på att dela upplevelser i en diskussion vilket minskar den etiska stressen samtidigt som gruppen hjälper varandra att reflektera över förhållningssätt i olika patientsituationer.
– Teoretisk handledare: Fokus på att stödja den teoretiska och vetenskapliga utvecklingen, t ex genomförande av omvårdnadsronder då patienterna får sina omvårdnadsbehov systematiskt diskuterade och evidensbaserade åtgärder kan sättas in.
– Mentor: Fokus på vägledning i professionell och personlig utveckling, t ex olika karriärvägar och kontakt med kollegor som kommit längre i karriären. Som mentor är man även en förebild och bollplank i olika frågor.