Ökad livskvalitet med befintliga resurser genom Norrtäljemodellen

"Tillsammans ska vi utveckla nya lösningar för den största utma­nin­gen inom vård och omsorg i Sverige"

Neil Sandy 95|5, Carina Idenfors projektledare Norrtäljemodellen, Anette Sandin biträdande enhetschef Tiohundra, Rikard Sjöström 95|5, Linn Häggström enhetschef Tiohundra och Sam Grandell utvecklingsledare KSON.

Genom Norrtäljemodellen samverkar Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Med stöd från Vinnova ska man i ett två-årigt projekt utveckla en mer personcentrerad sjukvård som utgår från patientens behov.

Norrtälje kommun ligger i framkant inom vård och omsorg genom den unika samverkan för invånarens bästa genom Norrtäljemodellen. Under det gemensamma begreppet Norrtäljemodellen samarbetar Norrtälje kommun, Stockholms läns landsting, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra AB med att utveckla nya och gränsöverskridande samverkansformer för invånarens bästa.

– Vi står inför stora utmaningar när det gäller att möjliggöra högre livskvalitet för de äldre med befintliga resurser, därför vill vi satsa på att utveckla nya lösningar där invånaren är i fokus och där målet är ett gott liv, säger Peter Graf, vd Tiohundra AB.

Norrtäljemodellen får nu fyra miljoner kronor av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, för att under två år utveckla en mer personcentrerad sjukvård som utgår från patientens behov. För att lyckas med projektet krävs en kvalificerad projektledning och därför har Carina Idenfors utsetts till att leda vidareutvecklingen av Norrtäljemodellen tillsammans med projektpartnern 95|5.

Carina har stor erfarenhet av att driva organisationsutveckling med fokus på effekti­vi­sering genom förändrade strukturer och arbetssätt i sin tidigare roll som HR-chef inom Norrtälje kommun. Uppdraget innebär att bidra till högre livskvalitet för invånarna genom att använda resurser på bästa sätt.

– Det ska bli väldigt roligt att ta sig an denna utmaning tillsammans med medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor inom Norrtäljemodellen. Tillsammans ska vi utveckla nya lösningar för den största utma­nin­gen inom vård och omsorg i Sverige, säger Carina Idenfors.

De framtida utmaningen inom vård och omsorg kräver att man arbetar med att hitta nya lösningar, skapa innovationer och fokuserar på hälsoförebyggande arbete som skapar mervärde för våra invånare är en angelägen och akut fråga.

– Vi hoppas att vår satsning och arbete ska inspirera andra kommuner, landsting, privata utförare och regioner att jobba gränsöverskridande och personcentrerat, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •