Operationscentrum invigt

"Vi har fått mycket effektivare flöden, vilket gagnar både personal och patienter"

Nu har Region Västernorrland en av Europas modernaste operationscentrum. Efter drygt tre år av intensivt arbete är nu operationscentrum vid Sundsvalls sjukhus färdigt i sin helhet.

Efter om- och nybyggnationen är operationssalarna möjliga att utnyttja på ett betydligt mer effektivt sätt. Sterilservice har placerats i nytt läge för att kunna ge optimal service då de levererar färdiga vagnar med rätt material inför varje operation. Genom det kan antalet operationer öka, vilket kortar väntetiderna och ökar säkerheten för patienterna.

– Vi har fått mycket effektivare flöden, vilket gagnar både personal och patienter. Det blir såklart också roligare att arbeta här när vi har jättefina och moderna lokaler, det märker ju också våra patienter, säger Carina Björk Runsvik, anestesisjuksköterska och delprojektledare i projektet.

Ny- och ombyggnationerna vid Sundsvalls sjukhus har skapat ett av Europas modernaste operationscentrum.

– Med nya operationscentrum får personalen en fin och toppmodern arbetsplats och patienterna en mer effektiv och säker vård. Vi är många som gläds idag, avslutar Ewa Back, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Tre år av byggnationer

Det var hösten 2015 som spaden sattes i marken för att markera den officiella byggstarten. Då hade redan arbetet pågått en tid med planering, upphandlingar och projektering. Steg ett i byggnationerna var att bygga ut sjukhuset med 5000 kvadratmeter för nya operationssalar, sterilcentral, godsmottagning och administrativa lokaler.

Den befintliga operationsavdelningen har därefter byggts om och den dagkirurgiska vården har också fått nya lokaler. Målet har varit att skapa lokaler som erbjuder en god vård- och arbetsmiljö för personal och patienter och som är flexibla och hållbara.

– Det är ett gigantiskt bygge som gått oerhört smidigt både vad gäller tidplan och budget. Vi har haft vårdverksamheten igång under hela byggtiden och det har fungerat väl. Alla har gjort sitt yttersta, såväl entreprenörer som vårdpersonal, säger Hans Axelsson, fastighetschef.

Dela gärna!
  • 5
  •  
  •