På Smärtcentrum har pandemin skapat nya vägar att möta smärtan

"Detta har inneburit att man har kunnat minska smittspridningen"

Sandra Malmer. Foto: VGR

På Smärtcentrum har rådande pandemi inneburit en stor omställning i relationen till patienter. Här har digitala vårdmöten ökat med 100 procent, vilket innebär att många patienter har kunnat få den vård de har rätt till trots att sjukhuset har varit mindre tillgängligt.

För Smärtcentrum har rådande pandemi lett till en värdefull verksamhetsutveckling. Resultatet har blivit att vi fortsatt har kunnat ta emot nya patienter och hjälpa dem som redan är under behandling, fast under andra former än tidigare, säger Ann-Charlotte Eliasson, vårdenhetschef på Smärtcentrum.

Smärtcentrum, på Östra Sjukhuset, är ett sjukhusövergripande kompetenscentrum för patienter med akut, cancer- och långvarig smärta i behov av specialistvård. I början av pandemin bokades alla nybesök och återbesök om till digitala vårmöten för att i nuläget utgöra en majoritet av besöken vid Smärtcentrum. I det digitala mötet möter patienten sin vårdgivare utan att fysiskt besöka Smärtcentrum.

– Detta har inneburit att man har kunnat minska smittspridningen, minskat restiden för patienten samt minskat påverkan på patienternas arbetsliv och fritid. Det har även förenklat för de patienter som har svårt för att ta sig till Smärtcentrum samt minskat miljöpåverkan.

Flertalet patienter återkopplar att digitala vårdmöten fungerar bra. Både patienter och medarbetare på Smärtcentrum är positivt överraskade över att tekniken fungerar så väl och att de digitala vårdmötena håller god kvalitet. För de patienter som önskar får sedvanlig uppföljning via telefon. 

Dela gärna!
  •  
  •  
  •