Pandemin har gett digitala vårdbesök en knuff framåt

"Denna arbetsform är definitivt framtiden, digitala vårdbesök har kommit för att stanna"

Maria Morian, enhetschef på Hälsocentralen Ankaret. Foto: Region Västernorrland

I spåret av coronautbrottet har primärvårdens digitala tjänster fått ett rejält lyft. På många håll i Region Västernorrland märker man nu att digitala vårdbesök har blivit en naturlig del av arbetsvardagen.

På Hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik ser man en stor ökning av antalet digitala vårdbesök just nu. 

– Eftersom våra digitala vårdbesök var ganska få tidigare kan man säga att vi har gått från noll till hundra på några månader, säger Maria Morian, enhetschef på hälsocentralen Ankaret.

På Ankaret började man under fjolåret att planera ett pilotprojekt inom ”Digga hälsocentralen”, med målsättningen att införa fler digitala vårdbesök. Efter nyår startade Ankaret upp utbildning av personalen och i början av mars var man redo att sätta igång projektet.

– Sedan kom coronapandemin, vilket har gjort att vi har fått en extra knuff framåt. Denna arbetsform är definitivt framtiden, digitala vårdbesök har kommit för att stanna, säger hon.

Bland vilka patienter sker den här ökningen?

– Vi håller just nu på att utvärdera vårt projekt, men det vi kan se är att ökningen inte är relaterad till ålder. Patienterna som har deltagit i digitala vårdbesök är allt från tonåringar till pensionärer. Vi trodde nog att det skulle vara mer yngre än äldre generationer, men det är inte riktigt så. Enkelt uttryckt så skulle man kunna säga att detta är en vårdform som passar vissa typer av patientgrupper oavsett ålder, det passar inte för alla men är ett väldigt bra komplement till de ”vanliga” fysiska besöken.

Vad är det för digital vård som Ankaret kan erbjuda?

– I pilotprojektet har vi haft fysioterapeuter, kuratorer och diabetessköterskor. Nu ska vi arbeta vidare och utveckla detta eftersom digitala tjänster kommer att växa på alla fronter. I framtiden vill vi kunna erbjuda alla slags vårdtjänster inom primärvården digitalt och jag tror att vi kommer att mixa fysiska och digitala besök i mycket större utsträckning än vi gör nu.

Är digitaliseringen inte bara en fråga om att spara pengar?

– För mig är digitala vårdbesök ett sätt att öka tillgängligheten till vård för befolkningen, de underlättar vardagen för folk och ger en bättre service. Patienten kan få kontakt med psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och olika specialistläkare dygnet runt och oavsett var i länet man befinner sig. Då blir vården även mer jämlik och inte så beroende av om du bor i glesbygd eller centralt.

Vilka erfarenheter och synpunkter har du med att införa digitala vårdbesök på Ankaret?

– Utbildning i digital teknik är naturligtvis en viktig del i att få detta att fungera. Men även hur man pratar med varandra, kommunikationen utan att mötas fysiskt är också oerhört viktig. Det kan vara svårare att fånga upp helheten genom en skärm. Återbesök kan i vissa fall vara enklare på distans än ett första besök med en ny patient, men det beror på situationen. Vikten av att tänka sekretess är också stor.

– För många har det nog handlat om att komma över en mental tröskel, både som patient och som vårdgivare. Det är ofta lättare att gå vidare i samma spår än att våga pröva nya vägar. Nu blev vi tvungna att sätta i gång och det var bra. Jag tror inta att någon kommer att gå tillbaka till det gamla när vi väl har kommit igång med detta och sett hur väl det fungerar. Digitala vårdbesök är annorlunda, men inte sämre.

Vad tycker personalen?

– De är överlag positiva och tycker att det är spännande med den här utvecklingen.

Fakta:

  • Projekt ”Digga hälsocentralen” startade i augusti 2018 och håller på fram till september 2020.
  • Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare satsar 26 miljoner kronor, samtidigt som man fått 21 miljoner av EU-medel.
  • Övergripande mål för projektet: Öka digitala tjänster, ökad kapacitet genom ökad kunskap, minskat transportbehov och ökad jämlikhet.
  • För 10 miljoner kronor kan region Västernorrland få ut 20 000 digitala vårdbesök, motsvarande siffra är 5 633 besök i den fysiska primärvården.
Dela gärna!
  • 136
  •  
  •