Region Kronoberg väcker Internationellt intresse för sitt våldspreventiva arbete inom regionen

"Att arbeta med våldsprevention är, förutom behandling av svår psykisk ohälsa, ett av rättspsykiatrins viktiga uppdrag"

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internationell uppmärksamhet för sitt inspirerande och nytänkande arbete inom området våldsprevention.

Märta Wallinius, Forskningskoordinator, legitimerad psykolog och medicine doktor. Foto: Pressbild Region Kronoberg

Hot och våld är tyvärr en del av vardagen för många som arbetar inom hälso- och sjukvården och då kanske främst inom psykiatri och rättspsykiatri. Sedan tidigare har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering konstaterat att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med bl.a. våldsprevention inom psykiatrin och rättspsykiatrin. Region Kronobergs rättspsykiatriska regionklinik i Växjö har tack vare ett framsynt och forskningsbaserat arbete kommit långt när det gäller att ta fram och arbeta med strukturerade riskhanteringsplaner för just hanteringen av hot och våld.

-Att arbeta med våldprevention är, förutom behandling av svårt psykisk ohälsa, ett av rättspsykiatrins viktiga uppdrag, säger forskningskoordinatorn Märta Wallinius i ett pressmeddelande. Det vi arbetar med är att, genom ett strukturerat arbete med medarbetarna men även tillsammans med delaktiga och aktiva patienter, minska de framtida riskerna för hot och våld.

Genom att göra patienterna delaktiga i sin egen riskhantering, får de ökade möjligheter att bli medvetna om vilka risker som finns för framtida hot och våld. Patienter får dessutom vara med och ta ansvar för sin egen livssituation på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare inom den rättspsykiatriska vården.

För att möta det internationella intresset kommer metoden att översättas till engelska efter sommaren.

Dela gärna!
  • 5
  •  
  •