Regionstyrelsen i Kronoberg fördelar 20,3 miljoner till psykisk hälsa

"För att det ska bli lättare att få hjälp ökar vi antalet psykologer på vårdcentralerna och stärker samordningen mellan olika myndigheter"

Foto: Pixabay

Regeringen har beslutat om en fortsatt långsiktig satsning inom området psykisk hälsa. I Kronoberg kommer drygt 27 miljoner kronor att fördelas. Under tisdagen har regionstyrelsen beslutat hur de 20,3 miljoner kronor som Region Kronoberg fått ska fördelas.

För att minska den psykiska ohälsan måste vi arbeta förebyggande men även se till att det blir lättare och går snabbare att få hjälp. För att stärka det förebyggande arbetet satsar vi nu mer resurser på Familjehälsan och på fler familjecentraler i länets alla kommuner. För att det ska bli lättare att få hjälp ökar vi antalet psykologer på vårdcentralerna och stärker samordningen mellan olika myndigheter, säger Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Målet med satsningen är att förebygga psykisk ohälsa, förstärka tidiga insatser till de som drabbats av psykisk ohälsa. Satsningen ska även bidra till en förbättra vård och omsorg för personer med omfattande behov. Satsningen omfattar samtliga åldrar och tillstånd, från lätt psykisk ohälsa till omfattande och komplicerade psykiatriska problem. Fördelningen inom Region Kronoberg sker till och inom de områden som tillsammans ansvarar för olika delar av området psykisk hälsa.

Regionstyrelsen har beslutat att anslå:

  • 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk hälsa
  • 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa
  • 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk hälsa.
Dela gärna!
  • 5
  •  
  •