Sahlgrenska Universitetssjukhuset påbörjar behandling av datorspelsberoende

"Nu utökas hjälpen att även omfatta vuxna och ungdomar som är beroende av datorspelande"

I februari tar Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa emot sina första patienter för behandling av datorspelsberoende. I samband med detta hålls en officiell invigning av mottagningen, som sedan våren 2019 behandlat personer som är beroende av spel om pengar.

Antalet personer med så allvarliga spelproblem att det kan handla om spelberoende ökar. Särskilt bland kvinnor. I maj 2019 öppnade den regionala mottagningen för spelberoende och skärmhälsa på Järntorget i Göteborg och för första gången kunde personer med spelberoende få hjälp inom sjukvårdens regi. Nu utökas hjälpen att även omfatta vuxna och ungdomar som är beroende av datorspelande.

– Det är bara ett halvår sedan som världshälsoorganisationen (WHO) tog beslut om att klassa datorspelsberoende som en sjukdom. Genom satsningen på behandling av datorspelsberoende är VGR tidiga ut med att uppmärksamma och behandla detta tillstånd, som drabbar både spelare och närstående, berättar Annika Hofstedt, enhetschef.

Det råder generellt brist internationellt på evidensbaserade behandlingsmetoder inom datorspelsberoende. På mottagningen har man därför arbetat fram en helt ny KBT-baserad behandlingsmanual. Under våren kommer en pilotgrupp genomgå den nya behandlingen och under hösten kommer mottagningen börja ta emot remisser för datorspelsberoende, för personer som är 16 år och äldre. För att kvalitetssäkra behandlingen och för att öka kunskapen inom detta nya behandlingsområde genomför mottagningen samtidigt en forskningsstudie för att undersöka resultaten av behandlingen.

När det kommer till behandling av spelberoende erbjuder mottagningen sedan tidigare behandling i grupp, individuellt samt via internet. Vården via internet erbjuds dels via ett internetbaserat behandlingsprogram och dels i form av videomöten. Kostanden är som ett vanligt sjukvårdsbesök.

Dela gärna!
  • 366
  • 75
  •