Senaste DNA-tekniken ger vården stora möjligheter – här är arbetsplatsen som leder vägen

Sponsrad artikel från Region Östergötland - Var med från start och sprid största teknikgenombrottet i vården

Genomic Medicin Center, Linköping

På Genomic Medicin Center i Linköping vill man bidra till att hela vårdkedjan ska kunna ta del av den spännande Next Generation Sequencing-tekniken. Därför söker man nu en entreprenöriellt lagd operativ chef som kan leda och utveckla centret. ”Vi står på tröskeln till att kunna använda det här i större skala”, säger Martin Hallbeck, som samordnar uppbyggandet av centret.

Sydöstra sjukvårdsregionen och Linköping Universitet håller just nu på att bygga upp Genomic Medicin Center (GMC) som är en av av sju planerade noder i ett Vinnova-stöttat nationellt samarbete för att införa storskalig sekvenseringsteknik i hälso- och sjukvården.

Martin Hallbeck är verksamhetschef för klinisk patologi i Linköping och samordnar uppbyggandet av Genomic Medicin Center. Han har själv arbetat med plattformar för Next Generation Sequencing (NGS) och följer tekniken med stort intresse och engagemang.

Vad kan man använda Next Generation Sequencing till?

”Ett viktigt användningsområde är för att undersöka patienter med misstänkta ärftliga genetiska förändringar, både sådana som ger medfödda sjukdomar och sådana som medför en ökad risk för sjuklighet senare i livet. Ett annat exempel är att man kan undersöka cancerprov för att se vilka genetiska förändringar som finns. Det styr den behandling eller medicin man ska välja”, säger han.

Ytterligare ett användningsområde för NGS-tekniken finns inom farmakogenetik, alltså hur ärftliga skillnader hos individer påverkar effekten och riskerna för bieffekter hos läkemedel.

Även inom mikrobiologi ger NGS nya spännande verktyg. Ett specifikt exempel är att tekniken kan användas för att se om olika utbrott av bakterier, exempelvis på ett sjukhus, hänger ihop eller om det rör sig om skilda fall.

De här sakerna görs redan i dag i liten skala. Men den stora potentialen finns i att sprida tekniken hela vägen till de kliniska rutinerna, konstaterar Martin Hallbeck.

Martin Hallbeck, verksamhetschef

”Vi står på tröskeln till att kunna använda det här i större skala och i den processen kommer vårdens olika delar att behöva stöd. När vi förstår vem som ska utföra vilka analyser och hur vi samarbetar på ett bra sätt så kommer hela Sydöstra sjukvårdsregionen att dra nytta av de här metoderna”, säger han.

Just nu söker Genomic Medicin Center i Linköping en operativ chef som ska leda och utveckla centret och bygga vidare på plattformarna för NGS. Tjänsten innebär inget personalansvar, men ger möjligheter för forskning på området

”Jag ser det som en fantastisk möjlighet för någon som har jobbat med bioinformatik eller genomiska analyser och som vill använda sin entreprenörskänsla, och utveckla sitt ledarskap, för att se till att vår satsning kommer patienter och forskare till nytta”, säger Martin Hallbeck.

I dag genomför Genomic Medicin Center genomisk analys på patientprover både för ärftliga sjukdomar och för olika cancersjukdomar.

Som Martin Hallbeck ser det går det att vässa NGS-plattformarna ytterligare, exempelvis genom att analysera större delar av genomet eller genom att ta fram nya bioinformatiska metoder.

Här kommer den nya operativa chefen att spela en viktig roll.

”Men den här personen ska inte göra allt själv, utan tillsammans med de andra som jobbar där”, säger han.

Kan du ge ett exempel på de utvecklingsmöjligheter som finns?

”Det unika med tjänsten är att centret är under uppbyggnad. Så det finns väldigt stora möjligheter att vara med och forma och göra något väldigt bra av det här. Tekniken är under utveckling och samtidigt sker en klinisk utveckling som gör att vi behöver sätta upp analyser för de nya frågeställningar och behov som tillkommer”, säger Martin Hallbeck.

Tanken är också att den nya operativa chefen ska agera ambassadör för centret, arbeta med samverkansfrågor och dra nytta av det samarbete som finns med Linköpings Universitet.

”Det finns ett stort intresse och engagemang från både regionen och universiteten och även från hela sydöstra sjukvårdsregionen att det här ska bli något bra. Det kommer från en insikt och förståelse för att den här tekniken ger möjligheter som kommer att gagna patienterna”, säger Martin Hallbeck.

 

Dela gärna!
  • 725
  • 45
  • 121