Vårdhjältarna i den folkliga resningen

"Varje dag händer det att vi utsätts för olika attacker medan vi vårdar människor"

Ung man skadad av polisens batonger. Foto: Valeria Bravo

Sedan revolten i Chile tog fart har 42 personer bekräftats dödade, 1 754 personer bekräftats skadade av polisens gummikulor och 174 av dem har förlorat synen då man skjutits i ansiktet samt 132 fall av bekräftad tortyr från den chilenska statsmaktens sida. (källa: INDH – Nationella Institutet för Mänskliga Rättigheter till och med 2019-10-27)

Förra helgen demonstrerade 1,2 miljoner människor längst huvudstaden Santiagos gator och många fler miljoner runtom i Chile, mot den sittande regeringen. Bland dessa finns bland annat Valeria Bravo, medicinstudent i Santiago.

Hon och en grupp av medicinkunniga har varit frivilliga och vandrat längst gatorna för att hjälpa människor som blivit misshandlade, skjutna, påkörda eller skadade på annat sätt av polis och militär.

-Samtliga demonstrationer har varit fredliga, men störts genom beskjutning av tårgasgranater, gummikulor, vattenkanoner samt batongslag från polisens sida, till den absolut största delen helt utan anledning, bara för att få igång en våldsam respons från ungdomars sida och kabla ut det via TV för att peka ut demonstranterna som våldsamma människor.

Vad är det man protesterar mot?

-Från början var det inte så mycket ”mot” utan ”för”, vilket nu förändrats helt i och med våldet staten bemött protestanterna med. Man vill ha basala rättigheter, som rätt till utbildning, rätt till vård, rätt till drägliga levnadsvillkor och pensioner. Här i Chile har vi privatiserat allt, till och med dricksvattnet, lönerna ligger långt under var det kostar att leva i landet, pensionärer har inte råd att ens köpa mat och det har skett fall då de till och med tagit livet av sig för att inte belasta sina barn, säger Valeria.

”Vårt material får vi tack vare privata donationer vilket är hur stort som helst då människor har väldigt knappa resurser, men likväl bidrar de till att hjälpa andra”

-Är du sedan sjuk och behöver vård, men utan ekonomiska resurser, ja, då lämnas du för att dö. Vi har ett otroligt ojämlikt system, en författning satt av diktatorn Pinochet och som man ännu inte åtgärdat och det är den vi vill ändra på, vi vill ha demokrati på riktigt, fortsätter Valeria.

(Löner per capita för 80% av befolkningen ligger på ca 400.000 chilenska pesos, pensioner på 150.000 pesos och levnadskostnaden ligger på ca 850.000 pesos per capita/månad. Källa: INE, Instituto Nacional de Estadisticas)

Du har även valt att gå ut på gatorna för att vårda människor, hur föddes idén?

-Vi såg allt som hände, människor som far illa och blivit brutalt misshandlade, beskjutna, torterade. Därför bestämde vi oss för att göra något åt saken. Vi har även stöd från Medicinska kollegiet i Chile, säger Valeria.

-Vi är frivilliga medicinstuderande av alla de slag, läkare, sjuksköterskor, terapeuter som samlats för att ge en första hjälp, dokumentera och för att senare delge Institutet för mänskliga rättigheter medicinsk fakta så de kan gå vidare med de olika fallen. Tyvärr hinner vi bara med cirka 20% av fallen, det vill säga att det stora flertalet faller bort.

-All behandling de får av oss är självklart kostnadsfritt. Vi har ont om material och hjälpmedel, men vi gör allt vi kan med det lilla vi har.

Hur ordnar ni med material?

-Vårt material får vi tack vare privata donationer vilket är hur stort som helst då människor har väldigt knappa resurser, men likväl bidrar de till att hjälpa andra och det är något du verkligen får lyfta i artikeln, här drar vi alla åt samma håll, säger Valeria.

Hjälpteamet tar hand om en ung demonstrant som blivit skjuten i huvudet av polisens gummikulor: Foto: Valeria Bravo

Hur arbetar ni?

-Vi gör först en lista på vilka som är tillgängliga, då många även arbetar och gör detta på sin fritid. När vi vet det delar vi till exempel upp oss i grupper om sex personer. Vi särskiljer oss genom att bära västar med ett kors samt armbindlar. Det är för att människor lättare ska kunna finna oss i kaoset som uppstår när de blir beskjutna. Även vi har blivit beskjutna och en kollega blev till och med bortförd av polis, slagen och våldtagen. En annan miste ett öga på grund av en gummikula som skjutits mot honom, säger Valeria med sorgsen röst.

-Mitt folk lider, men fortsätter med att säga sin mening på gatorna. Nästa generation kommer nog att tala om den här tiden som ”Piñeras enögda”.(red anmärkning: Sebastian Piñera är Chiles sittande president).

Ung man som hade svårt att andas tack vare en attack med tårgasgranat. Foto: Valeria Bravo

-Eftersom polisen skjuter så många tårgasgranater mot demonstranterna försöker vi även söka oss dit granaterna skjutits eftersom det kan vara livsfarligt för den som lider av astma. Då lyfter vi upp den personen och springer till vår fasta punkt så vi kan vårda dem. Även om den fasta punkten inte alltid är säker. Igår sköt de tårgasgranater mot oss medan vi vårdade människor.

-Varje dag händer det att vi utsätts för olika attacker medan vi vårdar människor, vi beskjuts även med gummikulor och vattenkanoner trots att vi bär våra västar som visar på att vi är vårdare.

-Trots farligheterna visar också på att det här är den utbildningen jag drömt om. Vilken fantastiskt känsla att hjälpa människor som lider, de människorna som vi hjälper kämpar för oss alla, för ett liv med värdighet, för rätten av leva och inte endast överleva, säger Valeria med uppenbar rörelse i rösten.

-Hälsa människorna Sverige och tacka alla människor som funnit där för oss i tanken. Via sociala medier har vi har följt det stöd vi fått från hela världen och även Sverige. Vi hoppas få samma rättigheter som ni har i ert vackra land, avslutar Valeria Bravo.

Dela gärna!
  • 1.9K
  • 528
  •