Vårdpersonal viktiga för att upptäcka människohandel

"Genom att anmäla hjälper man människor som far till skada och räddar liv"

Moa Lygren, Folkhälsostrateg. Foto: Region Norrbotten

Människohandel och prostitution finns i hela landet, så även i Norrbotten – mitt ibland oss. Polisens utredare ser att människor som utsätts för människohandel eller är prostituerade många gånger har haft en vårdkontakt.

Nu utbildar Polisen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten vårdpersonal inom primärvård, kvinnosjukvård, psykiatri, beroendevård, akutsjukvård och ungdomsmottagning. Fokus ligger på att i ett första steg lära sig att upptäcka att en patient är prostituerad eller ett offer för människohandel.

– Det är först när vi vet att en patient är utsatt som vi kan hjälpa hen vidare hos oss eller andra myndigheter, säger Moa Lygren, folkhälsostrateg på Region Norrbotten.

Prostitution kan förekomma inom alla människokategorier och i spridda åldrar. Det vet föreläsaren Veronika Utterström som är gruppchef på Polisen Luleå/Boden. Hon har tidigare jobbat som intensivvårdssjuksköterska och tipsar sina gamla kollegor i vården att ha ett öppet sinne i varje ärende.

– Våga se den enskilda individen och låt inte dina egna rädslor och förutfattade meningar om hur en prostituerad ska vara komma i vägen, prostitution är oerhört utbrett idag, säger Veronika Utterström.

Att vårdpersonal dokumenterar skador kan vara till stor hjälp för polisen, antingen direkt eller i ett senare skede. För att brott ska upptäckas och den som kan vara brottsutsatt ska få hjälp är det viktigt att vårdpersonal ser och vågar anmäla, menar Veronika Utterström.

– Det gäller att vara uppmärksam, man kanske söker vård för något helt annat men du som jobbar inom vården får en känsla av att något inte stämmer. Genom att anmäla hjälper man människor som far till skada och räddar liv.

Patientens signaler och tecken på sin utsatthet kan vara svåra att upptäcka.

– Det kan både handla om att man som prostituerad inte vill att någon ska få veta men också att den här utsatta gruppen tillhör den osynliga verkligheten som vi andra helst inte vill se, säger Moa Lygren.

Tidigare har liknande utbildningar genomförts med hotellpersonal, taxibolag och andra som i sin verksamhet kan komma i kontakt med brottsutsatta och förövare.

– Vi är många aktörer som måste arbeta tillsammans för att kunna upptäcka de här brotten och ge de utsatta så bra hjälp som möjligt, säger Moa Lygren. 

Korta fakta – människohandel/prostitution i Norrbotten

  • En kartläggning gjord 2017 visade att det då fanns 54 prostituerade verksamma i Norrbotten: 50 kvinnor, tre män och en transperson.
  • Det fanns sammanlagt 119 sajter och annonser som i Norrbotten marknadsförde sexuella tjänster mot betalning.
  • Kartläggningen visar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål är utbrett i norra Sverige.
Dela gärna!
  • 123
  • 42
  • 4