Wämö vårdcentral är årets arbetsplats 2017

Stort grattis Wämö vårdcentral

- Vad roligt! Det här har vi gjort tillsammans under en lång resa, berättar avdelningschefen Christin Svensson.

Wämö vårdcentral har utsetts till årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål 2017.

Arbetet startade för fem år sedan när Christin blev avdelningschef och medarbetarna önskade sig ordning och reda och tydliga mål. Mål som de sedan arbetat för att uppnå, till exempel den nationella vårdgarantin som anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få den vård som du behöver. Det har bland annat inneburit att de ändrat på schemaläggningen för både läkare och övrig personal och ökat tiden patienten får med läkaren. Andra mål har varit att arbeta efter vårdprogram för olika diagnoser, göra patienten delaktig i vården, skapa en god arbetsmiljö och förbättringsarbeten.

– Vi har arbetat metodiskt och systematiskt med målen. Det gäller att hålla i, hålla ut och hålla om och man får vara beredd att stanna upp och backa ibland, säger Christin Svensson.

Arbetsplats med vi-känsla

Wämö vårdcentral har 30 fast anställda medarbetare. Här finns inga hyrläkare vilket har varit ett av målen för verksamheten. Christin Svensson är chef för alla medarbetarna på vårdcentralen vilket har varit en fördel då de arbetat med interna frågor.

– Vi har skapat EN arbetsgrupp som har jobbat med frågor som respekt, kommunikation och delaktighet. Det har gett resultat och vi har skapat en vi-känsla där alla pratar med alla. Många patienter säger att de känner det redan när de kommer in här, vilken härlig stämning det är här, berättar Christin Svensson.

En gång i månaden håller de möten för att utveckla arbetsplatsen. Då tar de upp saker som inte fungerar så bra och idéer för hur man kan förbättra det. Ett möte som alla medarbetarna är mycket engagerade i, berättar Christin Svensson. Vid en summering för en tid sedan kunde medarbetarna på Wämö vårdcentral konstatera att de klarat av de första målen de föresatt sig att nå.

– Nu är kapitel 1 färdigt. Nu startar kapitel 2 när vi fokuserar på att bygga upp självstyrande team. Det blir nästa spännande resa, berättar Christin Svensson.


Motiveringen till priset:
Wämö vårdcentral är en arbetsplats vars ledarskap och medarbetarskap så tydligt tillsammans har skapat en anda som ger trygga och nöjda patienter. Det finns en stark drivkraft att kommunicera, påverka och förbättra för att kunna göra det bästa för både arbetsplats och patienter. Ledarskapet genomsyras av öppenhet för delaktighet och påverkansmöjligheter, mod och uthållighet. Medarbetarskapet präglas av ansvarstagande, engagemang och respektfullt samarbete.
Wämö vårdcentral är med andra ord ett strålande exempel på vilka resultat som kan uppnås med ett personcentrerat förhållningssätt och en levande värdegrund i vardagen!

Dela gärna!
  •  
  •  
  •